Waterproject pomp

Schoon drinkwater is een probleem in Kibinge. Nu nog worden jongeren er dagelijks op uitgestuurd om met jerrycans water op te halen uit het moeras. Dit is bepaald geen schoon drinkwater. Het is gelukt om bij het Community House een waterbron te realiseren met echt helder drinkwater. Kijkend naar het waterprobleem kwam naar voren dat de overheid in het verleden 10 waterpompen heeft aangelegd in Kibinge die alle in de loop van tijd kapot zijn gegaan. Soms gaat het om relatief eenvoudige reparaties, maar het gebeurde niet. Inmiddels zijn er gesprekken met de overheid van het district om deze pompen weer te repareren. Per pomp zal er dan een waterbestuur gevormd worden die zorgt voor de inning van kleine bijdragen van gebruikers en voor het onderhoud.

Ook op andere manieren kan worden voorzien in water, namelijk door water harvest. Het verzamelen van water van daken van scholen e.d. Hoewel het simpel klinkt, zijn dit voor scholen grote uitgaven voor dakgoten, pijpen en een watertank.

Wensen

  1. Het repareren van waterpompen (ca. € 50 per pomp).
  2. Het aanleggen van vormen van water harvest bij scholen (ca. 1.000 per school).