Sport en spel

Het is in Uganda niet makkelijk om kind te kunnen zijn. Van jongs af aan moet er meegeholpen worden met water halen en het land bewerken. Speelgoed is er weinig. Op scholen ontbreekt het aan speeltoestellen. KVU KIBINGE heeft de eerste schommels gerealiseerd bij de 9 primary schools maar deze zijn door intensief gebruik al aan vervanging toe. Sport en Spel zijn enorm belangrijk voor de persoonlijke ontwikkeling en gezondheid van kinderen. Daarin zet KVU KIBINGE in op sportactiviteiten, zoals toernooien voor voetbal, netbal, zakken lopen e.d. Honderden kinderen doen hieraan mee en ze zijn hoogtepunten in Kibinge met muziek en plezier.

Wij willen graag sport en spel verder stimuleren. We hopen dat het mogelijk wordt om iedere school een box met sport- en spelmaterialen beschikbaar te stellen en leerkrachten te trainen in het gebruik ervan. Ook hopen wij dat het mogelijk wordt om kinderen een geweldige ervaring mee te geven in een schoolkamp met sport, spel en workshops.

Wensen

  1. De verbinding met sportorganisaties in Nederland om sportactiviteiten in Kibinge te ondersteunen en mogelijk tot een sportuitwisseling te komen in Kibinge.
  2. De aanschaf van schommels bij alle 9 primary schools (€ 25 per stuk).
  3. Het ondersteunen van grote sport toernooien zoals op The Kibinge Day op 1 januari. (Een sporttoernooi incl. drinken voor deelnemers kost ca. € 250)