School gardens

Ruim de helft van de schoolkinderen krijgt maar 1 volwaardige maaltijd per dag. Het laat zich raden wat dit betekent voor de gezondheid, ontwikkeling en leerprestaties van deze leerlingen. In Kibinge hebben ze de handen ineen geslagen door de aanleg van werkelijk grote schoolgardens. Inmiddels zijn er drie grote schoolgardens gerealiseerd met steun van Nacht van de Fooi. Per schoolgarden is een greenteam ingesteld met leerkrachten, leerlingen en ouders.

Het Greenteam verzorgt de tuin. Deze is ook opgenomen in het lesprogramma zodat kinderen leren om groenten te verbouwen en om ouders te motiveren om thuis ook groentetuinen aan te leggen. Inmiddels zijn de eerste oogsten gebruikt voor voeding aan schoolkinderen. Hoewel we op dit moment nog maar drie van de twaalf scholen kunnen voorzien van een grote schooltuin, is te zien dat de andere scholen al een beetje begonnen zijn om dit voorbeeld te volgen. Van onze coördinatoren ontvangen deze scholen ook zaaigoed waarmee ze zelf ook aan de slag gaan.

Wens

  1. De aanleg van een grote schooltuin met omheining (vanwege loslopende koeien en geiten), watervoorziening, zaaigoed, materialen, e.d. kost € 4.000. Iedere donatie om een volgende schoolgarden aan te leggen is meer dan welkom!