KVU KIBINGE

KVU Kibinge

EN_zwart

Vanaf 2008 is er een samenwerking ontstaan tussen de gemeenschappen in Kibinge en Stichting Kinderen van Uganda. Dit is op gang gebracht door Fred Mutebi (national coordinator) en Stephen Kamya (Kibinge coordinator). Zij hebben zich het lot aangetrokken van de arme bevolking van plattelandsgebied Kibinge.

De eerste stappen in de samenwerking betroffen de bouw van het community house en het organiseren van workshops Community Action Plan. In deze workshops staan inwoners van Kibinge stil bij de huidige situatie en zoeken naar verbeteringen. Daar maken zij zelf voorstellen voor en geven daar uitvoering aan. Zij leggen deze voorstellen ook voor aan Stichting Kinderen van Uganda met het verzoek om adviezen en medefinanciering. KVU KIBINGE is een ontwikkeling van onderop waarbij gebiedsgerichte projecten worden uitgevoerd die elkaar onderling versterken. Deze succesvolle werkwijze heeft volop navolging gekregen. Allerlei vormen van samenwerking zijn ontstaan in inmiddels zeven associaties. Het voedingsprobleem van schoolkinderen wordt aangepakt in grote schooltuinen. Jongeren krijgen agrarische trainingen. Bomen worden aangeplant en bark cloth wordt geproduceerd. Inmiddels spreken we over het Kibinge Transformation Model: hoe de gemeenschappen van Kibinge zelf werken aan verbetering, in het bijzonder voor de kinderen van Kibinge.


De coördinatie van van KVU Kibinge is als volgt samengesteld:

Fred Mutebi

Fred Mutebi
(General coordinator)

Stephen Kamya

Stephen Kamya
(Kibinge coordinator)

Tonny Ssemenda

Tonny Ssemenda
(Assistent)Zij coördineren alle activiteiten van KVU KIBINGE waarin volop wordt samengewerkt met:

  1. 12 samenwerkende scholen, 9 primary schools, 2 secondary schools en 1 pre primary teacher school.
  2. 7 associaties, koffieboeren, boomaanplanters, bijenhouders, teachers, elderly people, bark cloth bewerkers
    en jongeren in het agrarische platform.
  3. Buyoga Health Centre III
  4. Modelboeren, in het programma Child to farmers.
  5. SIAPROM, het opleidingsinstituut voor dierverzorging in Gomba, waar studenten vanuit Kibinge opleidingen volgen.
  6. Vele vrijwilligers, ouders en kinderen.