Girls to school: always!

Veel meisjes verzuimen hun school gedurende de periode van menstruatie. Er is veel schaamte hierover. Het ontbreekt aan deugdelijk maandverband. Ook ontbreekt het op scholen aan voorzieningen voor meisjes om zich te verschonen. Daarom is het programma “Girls to school: always!” in Kibinge gestart. In dit programma, dat in samenwerking met het Health Centre wordt uitgevoerd, worden voorlichtingprogramma’s gegeven op scholen aan meisjes en jongens. Over hygiène, de menstruatieperiode, en maandverband en de omgang tussen jongens en meisjes. Ingezet wordt op het zelf produceren van maandverband in Kibinge. Ook worden er eenvoudige washrooms bij scholen gebouwd zodat meisjes zich kunnen verschonen.

Wensen

  1. Verbinding met gezondheidsorganisaties in Nederland om het programma inhoudelijk te ondersteunen.
  2. Sponsoren voor het bouwen van eenvoudige washrooms bij scholen (€ 2.000 per stuk).
  3. Sponsoren voor de opstart van de productie in Kibinge van maandverband.