Gezondheidszorg

In het arme plattelandsgebied Kibinge is gezondheid zeker niet vanzelfsprekend. Malaria is nog altijd de grootste bedreiger. Ook is het gebied in het verleden sterk getroffen door aids/HIV waarvan de gevolgen nog steeds merkbaar zijn: veel kinderen missen één of beide ouders hierdoor en worden opgevangen door een grootouder. In Kibinge is er een eenvoudig Health Centre voor de eerste medische zorg. Hoewel dichtbij is deze zorg door geldgebrek voor veel inwoners van Kibinge onvoldoende bereikbaar.

Op scholen ontbreekt het aan bijvoorbeeld schoolartsen of schoolverpleegkundigen die de ontwikkeling van schoolkinderen zouden kunnen volgen. Ook ontbreekt het aan een deugdelijk volgsysteem van kinderen in hun ontwikkeling.

Door middel van het waterproject wordt getracht om te voorzien in gezond drinkwater in Kibinge. De eerste stappen worden gezet. KvU KIBINGE werkt samen met het Health Centre in het maken van voorlichtingsprogramma’s voor de scholen. Zie het programma “Girls to school; always!”

In het Health Centre vinden de meeste bevallingen plaats in Kibinge. Er zijn eenvoudige hulpmiddelen. Het gaat nogal eens mis. Stichting Kinderen van Uganda heeft via een sponsor kunnen zorgen dat er een nieuwe digitale weegschaal voor baby’s kon worden aangeschaft.

Wensen

  1. Verbinding met een organisatie of opleiding voor kraamzorg voor inhoudelijke ondersteuning van de kraamkliniek van het Health Centre.
  2. Verbinding met een HBO-opleiding voor de opbouw van een kind-volgsysteem voor een schoolverpleegkundige op de scholen van Kibinge.