Child to Farmers / Platform HET LAND

De grond

In Kibinge, zoals vrijwel overal in Uganda, ontbreekt het aan betaalbaar lager agrarisch onderwijs. Dat is opmerkelijk omdat 80% van de bevolking leeft van de landbouw. Door het ontbreken van onderwijs vindt er weinig vernieuwing plaats in de landbouw. In Kibinge is het plan gemaakt voor Child to Farmers. Dit programma houdt in dat gedurende een maand een groep van 20 jongens en meisjes kijkstage volgen bij 5 modelboeren (boeren die op een bepaald gebied beter presteren) Zo leren jongeren hoe koffieplantjes moeten worden opgepot, kippen worden verzorgd, biogas wordt verkregen, compost wordt gemaakt en verwerkt, e.d. De groepen jongeren zijn erg enthousiast over dit programma. Ook hun ouders komen kijken en de modelboeren werken beter samen. Een doeltreffende wijze van agrarische training! Inmiddels is er al 6 keer een programma geweest met 125 jongeren. 16 van hen hebben het Platform opgericht waarin ze samenwerken in het verbouwen van groenten, het vervoeren naar de markt in Kibinge en Masaka en het daar verkopen. Een prachtige vorm van agribusiness waarmee jongeren een bestaan proberen op te bouwen. Vanuit Kinderen van Uganda wordt ingezet om deze jongeren extra training te geven. Zij zijn het voorbeeld dat jongeren te interesseren zijn voor de landbouw nieuwe stijl en dat landbouw cool kan zijn. Bovendien wordt voorkomen dat deze jongeren naar de steden trekken waar ze meestal weinig kansen hebben op werk.

Ook worden er studenten vanuit Kibinge gesponsord voor een tweejarige opleiding op SIAPROM, het opleidingsinstituut voor animal treatment and management in Gomba.

Wensen

  1. Het maandprogramma van Child to Farmers voor 20 jongeren en begeleiders ( incl. vervoer, lunches, startpakket e.d. kost € 1.000. De inzet is om het programma gaandeweg zelf te laten bekostigen door ouders, maar voor de allerarmsten is dit niet haalbaar. Iedere bijdrage voor dit prachtige programma is van harte welkom!
  2. Het studiejaar voor studenten aan SIAPROM kost € 800. Een geweldig belangrijke investering in deze jongeren en in de veeverzorging in Kibinge.