Associaties

Door toegenomen onderling vertrouwen en samenwerking zijn er inmiddels in Kibinge 7 associaties gevormd. Een hoopvolle ontwikkeling!

- Koffieboeren (al meer dan 1.600 leden!)
- Boomaanplanters (vanwege de droogte en voor bark cloth)
- Bijenhouders (groep van vooral vrouwen in Kasota)
- Elderly people (90 ouderen die zich willen inzetten voor jongeren)
- Bark cloth bewerkers (prachtig duurzaam natuurproduct)
- Platform (16 jongeren die samenwerken en ondernemen in de landbouw)
- Teachers (alle headteachers en teachers van 12 deelnemende scholen in Kibinge)

Prachtig om te zien hoe 90 zeer oude elderly people zich hebben georganiseerd en zich willen inzetten met hun kennis en ervaring voor met name jongeren. (transformation!) Prachtig ook dat jongeren het Platform hebben opgericht om samen te werken in het verbouwen en verkopen van groenten en zo hun eigen bedrijfje op te richten.

Wens

  1. jaarlijkse ondersteuning van deze associaties in hun werk van € 150 voor iedere associatie.