• Laatste nieuws
  Laatste nieuws
  Vanuit Kibinge Uganda
 • Bekijk Kibinge
  Bekijk Kibinge
  Van boven
 • KVU
  KVU
  Wat doen wij?

Home

KVU Kibinge Uganda

Kibinge is een subcounty in district Bukomansimbi (vlakbij Masaka) in Uganda. De arme gemeenschappen van zestien dorpen werken samen aan verbeteringen. Ze maken daarvoor zelf plannen en nemen verantwoordelijkheid voor de realisatie. In het Kibinge Transformation Model werken twaalf scholen samen. Er zijn zeven associaties of coöperaties gevormd: koffieboeren, boomaanplanters, leerkrachten, ouderen, bijenhouders, bark cloth verwerkers en jonge boeren. Drie grote schooltuinen zijn aangelegd die zorgen voor voeding voor schoolkinderen die maar één maaltijd per dag krijgen. Lees meer..

Er is samenwerking met het Health Centre voor voorlichtingsprogramma’s. Oude waterpompen worden gerepareerd. Het Community House is het brandpunt van activiteiten met o.a. een internetschool. Al deze vormen van samenwerking zetten een belangrijk transformatieproces in gang. Kibinge is on the move! Alle activiteiten worden uitgevoerd door de inwoners van Kibinge, onder leiding van de KVU KIBINGE-coördinatoren Fred Mutebi en Stephen Kamya, met assistentie van Tonny Ssemenda.

KvU Nederland

Stichting Kinderen van Uganda, KvU ondersteunt sedert 1995 lokale gemeenschappen in Uganda zodat zij hun kinderen betere kansen kunnen bieden. KvU werkt community-based op basis van voorstellen die deze gemeenschappen zelf opstellen. Op al die plekken is sprake van armoede, zeer kwetsbare (straat) kinderen, gebrek aan voeding en onderdak, onderwijs van laag niveau en de problemen van ex-kindsoldaten. Maar op al die plekken staan gemeenschappen op om eigen plannen te maken voor verbetering van de leefomstandigheden.
Lees meer..

Dit geeft hoop, speciaal voor kinderen. KvU mag hierin hun partner zijn.Sedert 2008 ondersteunt KvU de activiteiten van KVU KIBINGE. Het gaat om morele ondersteuning, kennisuitwisseling en fondswerving. Geld helpt mede om plannen mogelijk te maken. KvU ervaart het als een voorrecht om partner te zijn van KVU KIBINGE. Help mee met kleinschalige projecten die grote effecten hebben voor kinderen in Uganda.